Over Stripweb

OVER STRIPWEB

Stripweb zag het levenslicht in september 2006. In eerste fase werd gepoogd contact te leggen met enkele stripspeciaalzaken in West-Vlaanderen, met de bedoeling een partnership op te zetten. Na een tweetal weken windstilte werd besloten om het project volledig zelf op poten te zetten, zonder hier nog een externe partij bij te betrekken.
 
Na het leggen van de nodige zakelijke contacten en het verzamelen van de nodige informatie betreffende de logistieke aanpak werd halfwege september 2006 begonnen met het opvullen van de website. Het verzamelen van alle informatie was een hels karwei. Na enkele weken intense input werden op donderdag 19 oktober 2006 de deuren van Stripweb.be - dé belgische online stripwinkel - officieel geopend voor het grote publiek.
 
2009, ondertussen heeft Stripweb.be de 2 kaarsjes op de taart al enkele maanden achter zich. In deze periode hebben heel wat klanten verspreid over de hele wereld gebruik gemaakt van onze diensten. Ook ons gamma is in die 2 jaar heel wat uitgebreid en bevat ondertussen bijna dubbel zoveel titels in vergelijking met de beginperiode. Ook werd een kortingsysteem uitgewerkt, waarbij trouwe klanten worden beloond.
 
Ook in 2010 werken we verder aan de voortdurende uitbreiding van ons gamma. Daarnaast focussen we ons ook op de verdere uitbreiding van het aantal beschikbare previews. Zo zijn momenteel al previews op onze website te bekijken van Le Lombard, Daedalus, Saga Uitgaven, Dupuis, Silvester Strips en Dark Dragon Books. In 2016 vierden we ons tienjarig bestaan! Ook de daarop volgende jaren zijn we blijven verdergaan op de ingeslagen weg. Onze website omvat op vandaag reeds meer dan 19.000 titels en er zijn alles samen ruim 8.000 previewpagina's te bekijken.