Un nouveau Blake et Mortimer par Peter Van Dongen

"Blake et Mortimer en 2025

Peter Van Dongen a posté ces photos sur son compte Instagram avec l'annonce d'un nouveau Blake et Mortimer pour 2025 !

Il a écrit :

"Après 1,5 année de travail sur ce futur album de #blakeetmortimer 'Les Revenants du Doggerland', les 62 pages crayonnées sont prêtes pour l'encrage ! Bien sûr, chaque page a encore besoin de quelques corrections, mais le travail le plus difficile (le crayon !!) est fait."

Peter Van Dongen plaatste deze foto 's op zijn instagram account met de aankondiging van een nieuwe Blake en Mortimer voor 2025!

hij schreef :

"Na 1,5 jaar werken aan dit toekomstige album van #blakeetmortimer 'De Terugkeerders van Doggerland', zijn de 62 pagina's schetsen klaar voor het inkten! Natuurlijk heeft elke pagina nog wat correcties nodig, maar het moeilijkste werk (het potlood!!) is gedaan."

Blake & Mortimer